Uitgaven Herman Verbeek bestellen

Bestel hier de verschillende uitgaven van Herman Verbeek.


 • Dit boek bevat persoonlijke gedachten bij 52 van zijn zangen. Inclusief eenstemmige muzieknotatie.
  Prijs: 17,50 €
 • De laatste tekst van Herman Verbeek is de cantate 'De beeldentuin' Op muziek gezet door Peter Rippen. Tevens als extra een lied van Chris Fictoor 'Hoor mijn roepen' wat hij geschreven heeft naar aanleiding van het overlijden van Herman Verbeek
  Prijs: 15,00 €
 • De Monnik, het Leven en de dood
  Prijs: 14,50 €
 • Herinneringen, Toen daalde de duif
  Prijs: 16,00 €
 • Liedboek van de ziel is een aards boek. In 600 zangen zoekt de maker een taal die relevant en geloofwaardig is voor vandaag. Zo bedoelt het een levensboek te zijn.
  Prijs: 16,00 €
 • Teksten van Herman Verbeek op anglicaanse melodieën [NIEUW] Deze zangen van Herman Verbeek zijn, met melodie, tekst en toelichting, gepubliceerd in "Liedboek van de ziel"; het lied "Laat mij nu gaan"in de bundel "Getijden"
  Prijs: 15,00 €
 • Uitvoering: Herman Verbeek zang, deels met monniken van de drie Norbertijner Abdijen van Averbode en Tongerlo in Vlaanderen en van Berne in Heeswijk, Brabant.
  Organist: Jos Bielen.
  Prijs: 15,00 €
 • Muziek: Chris Fictoor - Wilfred Reneman - Bernard Huijbers - Herman Verbeek - William Henry Monk - J. Sibelius. Bewerkingen: Peter Rippen en Chris van Bruggen.
  Uitvoering: Koor Oecumenische vieringen Groningen - o.l.v. Chris van Bruggen en Anneke van der Heide
  Prijs: 15,00 €
 • Vanouds zijn religies gedragen op de gang van de tijd: op uren, dagen seizoenen, jaren. De wegen van de geschiedenis lopen door het landschap van de levenskringlopen. De traditie van het kloosterleven is de traditie van het koorgebed. Monniken en monialen leven op het ritme van bidden en werken. Maar ook voor mensen in de stad, op het land, in hun huis zijn de getijden kostbaar. Mensen zijn biddende wezens. Hun verwonderen en verbazen, verbijsteren en verheugen, vragen en besluiten, tasten en zien, laten en doen: alles is uiting, ligt open. Als bloemen en wonden. Leven is ontvangen. Gebed is ontvangenis. Zalig is het als er tijd is voor gebed. Voor getijden.
  Prijs: 15,00 €
 • 51 zangen op 3 CD's
  Zang: Herman Verbeek
  Orgel: Chris van Bruggen
  Prijs: 15,00 €
 • Nagelaten zangen en overwegingen onder redactie van Chris van Bruggen en Michaël Steehouder inclusief CD 267 bladzijden
  Prijs: 20,00 €
 • Het werk van priester, politicus en publicist Herman Verbeek (1936-2013). "zorg voor de aarde, ecologische bewustwording, klimaatproblematiek, economische wanverhoudingen en armoede en onrecht in de wereld". In ruim tweeduizend liedteksten, ‘Zangen’, gaf hij stem aan zijn spiritualiteit en aan zijn maatschappelijke en kerkelijke betrokkenheid. In Heel het humanum worden de ‘Zangen’ van Verbeek tezamen met zijn overige werk thematisch gerangschikt en in een samenhangend verhaal vervat.

  Auteur: dr. J.J.C. Dee
  Uitgever: Flanor 2020
  Prijs: 25,00 €
 • 0,00 €
 • Let op: genoemde prijs is exclusief verzendkosten.