ANBI-Verbeekfonds

Stichting Verbeek-fonds
De stichting heeft ten doel het geestelijk werk, respectievelijk erfgoed van Herman Verbeek beheren en verspreiden, alsmede het steunen van humanitaire en milieu projecten en voorts het beheren van zijn nalatenschap en het stimuleren en ondersteunen van soortgelijke projecten als het erfgoed van Herman Verbeek.

De stichting is op 8 maart 2004 opgericht te Groningen en zetelt nu te Haren.
Het postadres van de stichting is: Weg voor de Jagerslampen 11, 9751 EJ Haren.
Het RISN of fiscaalnummer van de stichting is 815692997.
Bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 02083657.
Het emailadres van de stichting is chrvbruggen@gmail.com

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
• H. van Dam, wonende 3831 WT Leusden, voorzitter.
• Chr. van Bruggen, wonende 9481 BB Vries, secretaris.
• H. Oostijen, wonende 9751 EJ Haren, penningmeester.


Beleidsplan

1. Het veilig stellen van materieel en geestelijk erfgoed van Herman Verbeek door onder meer archivering en het onderbrengen van het persoonlijk archief bij het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven.

2. Het uitgeven van bestaand materiaal zijnde onder meer de eerder verschenen liedboeken Getijden, Liedboek van de aarde en Liedboek van de ziel en de recente uitgaven Herinneringen, Toen daalde de duif (autobiografie) en Gedachtenis Herman Verbeek ( afscheid viering 9 februari 2013 Der Aa-kerk Groningen ).

3. Het uitgeven van nog onuitgegeven materiaal zoals Liedboek van de monnik.

4. Ontwikkeling van een website met als doel boeken, artikelen en liedteksten bereikbaar te maken en bestaand materiaal te promoten.

5. Ondersteuning van organisaties en bijeenkomsten waarin het werk van Herman Verbeek wordt uitgevoerd.

6. Materieel en immaterieel ondersteunen van organisaties die het gedachtengoed van Herman Verbeek uitdragen of in die geest handelen of passen binnen de doelstelling van de stichting.

7. Het uitvoeren van het Project Oecumenische Liedbundel.

Activiteitsplan

1. Archivering van bestaand werk en nog niet eerder uitgegeven materiaal.

2. Het uitgeven van cd’s bij de liedboeken.

3. Het verstrekken van subsidies aan stichtingen en projecten.

4. Het organiseren van een herdenkingsdienst Herman Verbeek in februari 2014

5. Het uitgeven van een nieuw liedboek, Liedboek van de monnik.

6. Het uitvoeren van het Project Oecumenische Liedbundel.

7. Het ontwikkelen en beheren van een website.

8. Distributie en verkoop via boekhandel en website.


Financieel verslag

Bedragen op jaarbasis in euro.

De inkomsten van de stichting zijn:
1. Opbrengst verkoop boeken en cd’s: 1.000
2. Uit het vermogen van de stichting : 19.000

Totaal: 20.000

De uitgaven van de stichting zijn:
1. Bestuur en administratie: 1.000
2. Huur opslag en beheer: 1.000
3. Ontwikkeling en beheer website: 1.000
4. Archivering nalatenschap: 1.000
5. Uitgave Liedboek de Monnik: 2.000
6. Project Oecumenische Liedbundel: 10.000
7. Herdenkingsdienst Herman Verbeek: 1.000
8. Subsidies aan projecten en stichtingen: 3.000

Totaal: 20.000

Haren, januari 2014